marți, 3 ianuarie 2012

FRANCMASONERIA ŞI ARMELE PSIHOTRONICE - partea 3

III. ARMELE PSIHOTRONICE
Definiţii:
 a) Armele psihotronice(AP) -  Aplicaţiile cu scopuri militare şi antisociale ce constă din metode, sisteme, ”generatoare” precum  şi orice alte căi  de a transforma atributele esenţiale necesare  vieţii şi societăţii în arme. (Academician V.P. Kaznacheev in the Afterward of the book by Vinokurov and Gurtovii Psychotronic War, Moscow, "Misterija", 1993.)

  b) Armele psihotronice ( AP ) : totalitatea  metodelor şi mediilor ( tehno-genice,  sugestive, farmacologice, paranormale, complexe, şi altele) ascunse , folosite  cu scopul de a controla, influenţa, modifica conştiinţa , comportarea şi sănătatea unei persoane sau grup de persoane , după dorinţă şi pentru atingerea unor scopuri…   

PREZENTARE GENERALĂ
Am realizat această prezentare folosind termeni nespecifici, în conformitate cu modul în care acţiunea AP este percepută, descrisă şi urmărită în mediile internaţionale.
         I. CARACTERISTICI DE BAZĂ, METODE, STRATEGII

1. Caracteristici comune a modului de acţiune a AP:
-         prin încălcarea  liberului arbitru a persoanei vizate ( fără ştiinţa şi fără acordul ei );
-         de la distanţă;
-         urmărind controlarea libertăţilor  persoanei;
-         conform cu un program (strategie) specific;
-         prin aplicarea de radiaţii electro-magnetice  (EM), alte tipuri de câmpuri, oscilaţii acustice, substanţe, etc.
-         sub supravegherea şi controlul unui sau a mai multor specialişti;
-         cu sau fără ajutorul calculatoarelor sau altă aparatură special proiectată şi construită;
-         după o modelare statistică, cu  folosirea rezultatelor unor experimente pe scară largă...
2. Obiective urmărite.
         Controlarea libertăţilor  persoanei, în mod nedetectabil, cu scopul general de a o determina să re/acţioneze  în modul dorit de operator.
         Sunt vizate: 
a)    Manipularea memoriei :
-         Ştergerea;
-         Blocarea;
-         Înregistrarea informaţiilor de care are  nevoie operatorul;
-         Amestecarea informaţiilor existente pt. crearea confuziei;
-         Schimbarea frecvenţei cerebrale – (eficace de la 100 Hz în sus sau mai jos de 5 Hz., pentru pierderea de memorie)

b)    Controlul:
-         stimulilor prezenţi în creier;
-         stărilor de conştiinţă ( până la pierderea acesteia);
-         somnului;
-         emoţiilor;
-         capacităţilor intelectuale;
-         atenţiei;
-         vorbitului;
-         tonusului muscular;
-         stării generale de sănătate şi/sau vitalitate, etc.
 3. Strategii şi metode de control
         Se acţionează în direcţia creării situaţiilor favorabile atingerii scopurilor urmărite .

Crearea intenţionată ( în mod artificial) a unor situaţii extreme vizând :
o       localităţi, cartiere de locuinţe;
o       familia;
o       viaţa socială;
o       instituţii de tratament;
o       mâncăruri, apă;
o       magazine;
o       mijloace de transport;
o       furnizori de energie-căldură  şi apă;
o       comunicaţii;
o       mass-media: TV, Radio, ziare, biblioteci;
o       forurile legislative;
o       organizaţiile şi agenţiile publice şi guvernamentale.

4. Moduri de hărţuire ( pentru generarea stresului ) :
o       calomnie;
o       glume proaste, proliferarea gesturilor obscene, expresiilor murdare;
o       presiune psihologică (prin familie, vecini sau apropiaţi, colegi);
o       discreditare - de obicei prin 5 tipuri de acuzaţii ( adesea cu implicarea poliţiei):
§        iresponsabilitate;
§        spionaj;
§        trafic de droguri sau influenţă;
§        vagabondaj;
§        complicitate la infracţiuni, crime;
o       şantaj;
o       ameninţări;
o       atacuri, atentate asupra persoanei sau celor apropiaţi acesteia;
o       crime puternic mediatizate, etc.
5. Etape ce pot duce la Posedare ( termenul folosit în studiile internaţionale este de Zombificare):
·        alegerea şi pregătirea  tipurilor de entităţi şi structuri necesare în procesul preluării controlului;
·        alegerea modalităţilor de acţiune ;
·        crearea situaţiilor favorabile scopului propus: stres, dezorientare, epuizare;
·        folosirea tehnicilor şi aparaturii speciale pentru scăderea rezistenţei la agresiune fizică, psihică şi mentală (presiune, hărţuire, iradiere, preparate speciale (substanţe ), chimicale
·         pierderea voinţei, a memoriei;
·         luarea în posesie ( temporară sau definitivă )   

6. Scopuri directe urmărite prin experimentarea, dezvoltarea şi folosirea AP:

Din punct de vedere:

a) medical, biologic, genetic, imunologic

·        studiul funcţionării creierului şi a organelor corpului omenesc;
·        limitele organismului uman;
·        formele şi puterea de adaptare;
·        stabilitatea şi variabilitatea fondului genetic. 

 

b) cibernetic, ingineresc

·        crearea tehnologică a unor "roboţi", combinând corpuri umane şi inteligenţa artificială;
·         „zombificare”, etc.

c) Instituţiile de apărare

·        crearea şi testarea a noi AP, modernizarea celor existente, pentru a putea controla sau distruge cât mai repede şi mai uşor mase cât mai mari de oameni;
 

d) Serviciile Secrete 

crearea, modernizarea şi testarea AP pentru:
·        controlul, managementul, zombificarea individului şi societăţii;
·        acţiuni de pedepsire a elementelor social-active incomode;
·        interogarea şi investigarea persoanelor;
·        crearea şi controlul unui sistem universal ( incluzând copii şi animalele) de urmărire, testare şi experimentare  în controlul populaţiei, pentru a se realiza orice sarcină ( cu influenţă posibilă de până la 70 % din populaţie), finalitatea fiind crearea unui  sistem global de control a omenirii.

e) Mafia, structurile criminale.

·        piraterie informaţională ;
·        atacul băncilor şi companiilor prospere;
·        scandaluri, teroare, tortură, crime.

f) Culte, secte.

   Pentru a garanta blândeţea şi supunerea populaţiei, pentru a uşura experimentarea şi testarea AP, şi de asemenea pentru a teroriza victime, foarte multe culte şi secte au fost înfiinţate şi finanţate chiar de către Serviciile Secrete.

7. Tipuri de influenţare psihotronică şi psihotropică , etc.

a) Bioelectronice  - la distanţă.

Câmpuri electromagnetice (EM) sau de alte tipuri.

·        unde radio
·        iradiere laser
·        unde infra-roşii
·        unde ultra-violete 
·        raze - x
·        câmpuri gravitaţionale
·        câmpuri torsionale  (spin )
·        alte câmpuri

Unde acustice .

·        infra-sunete (IZ) de la 0 Hz. la 15-20 KHz.
·        ultra-sunete (UZ) de la 15-20 KHz. la 109 Hz. 
Câmpuri:
·        electro-magnetice;
·        gravitaţionale
·        torsionale (vezi RMN)
·        subtile 

b) Sisteme de bio-telemetrie pentru localizarea, urmărirea şi controlul mişcărilor de persoane :

Sateliţi, avioane, trenuri, automobile, clădiri, antene de transmisie

c) Biogeneratoare:

Prin intermediul antenelor TV , radio, telefonie, reţele de alimentare cu electricitate, apă, gaz.

d) Bio-energetic ( Extrasenzorial )

·         Controlul şi schimbarea parametrilor  psiho-fiziologici 
·         şocuri/ lovituri , atacuri bio-energice 
·         neuro-lingvistice (programare audio-tronică)
·         hipnoza cu folosirea  calculatorului
·         psiho-corecţie 
·        codificare

e) Bio-Chimice.

Farmacologice (Psihotropice).

·        Introducerea de substanţe psihotropice:
o       în produsele alimentare;
o       în medicamente;
o       produse de larg consum;
o       prin „fertilizarea” produselor vegetale
·        introducerea secretă în organism a unor substanţe speciale care să ţină seama de ionizarea substanţelor din sânge şi vasele de sânge, pentru a putea obţine şi compara informaţiile obţinute înaintea în timpul şi după acţiunea AP (schimbări în sfera emoţională, schimbări în comportare, în modul de gândire, senzaţii, etc. )

Chimic. Gazos

Tratarea cu compoziţii speciale, gaze neuroleptice, aerosoli cu hormoni sau diferite substanţe a:
  • mediului înconjurător;
  • străzilor;
  • carburanţilor;
  • zidurilor , clădirilor;
  • îmbrăcăminte, lenjerie, încălţăminte ;
  • produselor cosmetice, etc.

f) Bacteriologic, genetic (în structura ADN) –în cadrul vaccinurilor de imunizare.

·        introducerea unor  anticorpi speciali pentru mărirea sensibilităţii la anumite substanţe ( ex: aerosoli cu peptide )  livrate apoi la momentul dorit prin căile arătate mai sus;
·        introducerea unor agenţi infecţioşi creaţi special:
      • de tip CAL-TROIAN , cu activare la contactul cu anumite substanţe ( noul tip de arme bacteriologice);
·        introducerea de substanţe mutagene , special realizate pentru a media mutaţii genetice la anumiţi viruşi.

8. Categorii de populaţie - cel mai des vizate pentru experimentarea sau folosirea AP :

·        oameni bătrâni
·         necăsătoriţi
·        invalizii
·         gravide; nounăscuţi, copii,
·        suferinzii de boli grave , pretabili la a accepta tratamente rezultate din experimentele de inginerie genetică;
·         suferinzii care acceptă tratamente naturiste;
·         practicanţii diferitelor metode de  vindecare fizică şi/sau spirituală, care, în paralel cu agresiunea, sunt discreditaţi prin folosirea unor persoane care imită tehnicianul dat, dar având  manifestări negative şi rezultate opuse ( de cele mai multe ori în favoarea agresorilor )
·         Persoane incomode, prea active în plan social, apărătorii unor drepturi;
·        delegaţi, membri de partide, conducătorii unor mişcări;
·        persoane oficiale
·        persoane persecutate (politic , administrativ )

9. Locuri de influenţare, iradiere:

·         locuinţe;
·         spitale, instituţiile de tratament;
·         scoli;
·         mijloace de transport ( metrou, autobuze, trenuri);
·         biserici;
·         gări, autogări, aeroporturi, cinematografe, teatre;
·         locuri de vacanţă, de odihnă, staţiuni, hoteluri;
·         unităţi militare, fabrici, etc.

va urma....

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu