duminică, 1 ianuarie 2012

FRANCMASONERIA ŞI ARMELE PSIHOTRONICE - partea 1

I. Despre francmasonerie

Viaţa unui om nu este ceea ce vrea societatea să fie si nu poate fi închisă la infinit într-o structură arbitrară şi rigidă de către şcoală, familie, societate. Ieşirea din aceste lanţuri rigide se face prin evoluţie spirituală, prin ridicarea nivelului de conştiinţă, prin dorinţa fiecărei fiinţe umane de a se autodepăşi şi de a nu mai accepta să fie o fiinţă “gândită” şi manipulată prin presă, radio, televiziune şi alte căi de o mână de oameni avizi după putere care alcătuiesc tagma „gânditorilor” - tagmă ce îi manevrează pe cei care se lasă „gândiţi”...
Aceasta mână de oameni avizi după putere este formată din conducătorii secreţi ai unei organizaţii tainic malefice numită FRANCMASONERIA.
Francmasoneria este o organizaţie secretă ocultă, o conspiraţie mondială cu orientare tainic malefică (singura organizaţie politică care utilizează în scopuri malefice energiile subtile ale naturii) ce acţionează din "umbră" urmărind să manipuleze în mod malefic oamenii acestei planete cu scopul să instaureze până în anul 2050 o aşa-zisă Nouă Ordine Mondială, care în realitate este noua dezordine a lui Lucifer, prin care să domine întreaga planetă.
Aşa cum afirmă şi Pavel Coruţ în "Cartea adolescentului": "Omenirea secolului nostru se confruntă cu un fenomen politico-economic negativ, cunoscut de foarte puţini oameni: dezvoltarea fără precedent a unui grup bazat pe forţă financiară, infiltrarea acestuia în organismele naţionale şi internaţionale în scop de stăpânire a întregii lumi, prin metode foarte perverse: şantaj economic, politic, militar, informativ, manipularea unor întregi naţiuni prin metode clasice (propagandă deschisă, corupţie, şantaj), dar şi prin tehnici de război psihologic: intoxicarea cu informaţii false, pervertirea conştiinţelor omeneşti, dirijarea unor naţiuni şi popoare în direcţii contrare intereselor proprii, semănarea urii şi dezbinării între cetăţenii aceleiaşi naţiuni sau între popoare diferite, etc.
Acest plan malefic, de a instaura o aşa-zisă nouă ordine mondială de pe urma căreia să profite o mână de oameni care se închină diavolului, aparţine Francmasoneriei. Francmasoneria utilizează tehnici subtile de magie neagră, încheie tratate (a se vedea cel de la Malta), stabileşte ierarhii între state şi puteri militare, intervine politic, organizează blocade economice şi de orice tip asupra ţărilor care îşi apără independenţa ameninţată şi adesea ocupă teritorii şi ţări, nu se dă în lături de la nici o fărădelege, iar în final, când stăpâneşte un obiectiv, vorbeşte de democraţie şi de drepturile omului pe care le apără în vorbe şi le încalcă în fapte.
Iată ce spune în acest sens unul din capii mondiali ai francmasoneriei: "Suntem în pragul unei transformări globale. Tot ce ne trebuie este o criză majoră potrivită şi naţiunile vor accepta Noua Ordine Mondială".

Comisia Trilaterală a fost constituită in 1973, iar grupul Bilderberg este similar Comisiei Trilaterale, fiind format din bancheri internaţionali, industriaşi, magnaţi, academicieni şi oameni politici care au aderat la francmasonerie. Scopul acestor două organizaţii masonice este de a manipula popoarele, guvernele şi economiile tuturor naţiunilor astfel încât acestea să servească interesele băncilor multinaţionale şi ale corporaţiilor. (Nu este întâmplător faptul că băncile, care sunt instituţii masonice, se dezvoltă atât de mult până şi în sărăcia din România! Prin diabolicul sistem bancar oamenii sunt transformaţi în sclavi datorită dobânzilor şi datoriilor mari pe care le au de plătit şi care sunt calculate astfel încât omul să muncească toată viaţa ca să le achite!)
Fiecare nouă generaţie s-a apropiat tot mai mult de diabolica “Nouă Ordine a Lumii”, o lume în care cetăţenii sunt chiriaşi, costul vieţii lor întotdeauna depăşeşte veniturile, sunt intenţionat ţinuţi in ignoranţă (dezinformare şi prostie). O lume în care industria farmaceutică , alcoolul, tutunul, drogurile sunt promovate, ca să-i îmbogăţească pe bancherii masoni şi să-i menţină bolnavi (uşor de exploatat) pe oamenii acestei planete, o lume în care încercările de scăpare sunt observate electronic.
Diabolica Nouă Ordine a Lumii este astfel concepută de Francmasonerie, încât oamenii (de la mic la mare) trebuie să muncească foarte mult, banii (atât în occident cât şi în ţara noastră ) să le ajungă doar pentru a plăti ratele de la casă, maşină, asigurări sociale şi pentru a mânca bine (ca să poată munci bine!). Astfel, omul este ca un robot care se duce la serviciu, vine acasă obosit, mănâncă, stă într-o stare pasivă (receptivă) la televizor (unde este sugestionat după cum vor conducătorii "Noii Ordini") şi se culcă apoi, ca sa fie odihnit dimineaţa, când pleacă din nou la serviciu !
Aşa se întâmplă an după an, oamenii sunt din ce în ce mai mult programaţi, manipulaţi (exploataţi), ei nu mai au timp, curaj, energie, forţă lăuntrică să se cunoască cu adevărat, să urmărească să fie cu adevărat fericiţi, să afle care-i sensul vieţii, să dorească să devina înţelepţi, să evolueze spiritual, să-L cunoască pe Dumnezeu.
Rămânând în această stare de ignoranţă şi robotizare, oamenii "Noii Ordini" pot fi foarte uşor exploataţi şi prostiţi de planurile malefice ale Francmasoneriei.
Ca urmare a faptului că Francmasoneria generează pe plan mondial, în mod premeditat, un haos general, asistăm la evenimente cutremurătoare.
Din nefericire, furtul la nivel guvernamental a devenit ceva obişnuit şi este tipic pentru modul de a acţiona al Francmasoneriei.
Cum observa Gary Edwards, preşedintele Centrului Resurselor Etice, avem "o societate care de multe ori sărbătoreşte necinstea". El explică: "Facem eroi din ticăloşi, din politicieni corupţi, din oameni de afaceri care fură guvernul şi scapă cu faţa curată!"
Conform unor statistici făcute recent: „Astăzi cultura ce înfloreşte în centrele comerciale şi pe culoarele şcolilor, influenţată puternic de mass-media ( manipulată intenţionat diabolic de francmasonerie ), domină viaţa adolescenţilor. Apoi urmează familia. La sfârşitul listei se află biserica”. Ziarul „Mirror” remarca şi faptul că „atunci când părinţii sunt absenţi, iar biserica este dogmatică, mass-media este cea mai puternică voce care se face auzită în viaţa celor tineri”.
Noua ordine a lumii urmăreşte să realizeze o depresiune economică mai mare ca cea din anii '30 (scăderea valorii dolarului şi înlocuirea lui ca monedă internaţională cu Euro într-un timp foarte scurt, în aşa-zisa "Europă Unită" fără frontiere este o nouă şi diabolică acţiune a Francmasoneriei) în urma căreia oamenii vor fi şi mai mult supravegheaţi, hărţuiţi, exploataţi în interesul Francmasoneriei.
Folosind armele, ameninţând perfid pe toată lumea, înfricoşând pe cei slabi, Noua Ordine Mondială a lui Satan, realizată prin Francmasonerie, a reuşit să-şi subordoneze O.N.U. şi să o târască în cele mai murdare acţiuni sub aşa-zisul steag sfânt al dreptăţii, al suveranităţii popoarelor, al respectării drepturilor universale pentru fiecare om.
Treptat lumea cade şi mai mult sub cizma murdară a Francmasoneriei, iar aceasta organizând revoluţii şi războaie locale (ceea ce s-a întâmplat în fosta Yugoslavie), supune naţiuni, dezmembrează state, şi în final pregăteşte amănunţit crearea unei singure puteri (a diavolului), statele mici şi mijlocii dispărând fără urmă în aşa-zisa Nouă Ordine Mondială.
Ceea ce este uluitor este faptul că mari personalităţi ale lumii au fost ademenite şi sunt folosite cu succes de Francmasonerie.
Francmasonul Robert Muller, subsecretar la O.N.U. timp de patru ani, a declarat că un „majordom” (un spirit satanic care-l conduce ) i-a spus că până în anul 2000 omenirea se va închina Anticristului. Datorită însă celor care luptă împotriva acestor acţiuni satanice profeţia nu s-a adeverit, făcându-i pe francmasoni să prelungească termenul până în anul 2050; deşi acum , mai mult ca niciodată , lupta lor ia forme din ce în ce mai hidoase şi mai crunte cu fiecare zi ce trece.
Francmasoneria urmăreşte tainic crearea unui guvern mondial "democratic" subordonat şi manevrat din umbră de ei (şi implicit de Satan). Prin eforturile Francmasoneriei de a uni ţările Europei în Uniunea Europeană nu se urmăreşte decât desfiinţarea ţărilor şi a popoarelor şi formarea unui conglomerat de populaţii în permanentă vrajbă şi uşor de stăpânit. Francmasoneria este, aparent, foarte preocupată de organizarea şi ierarhizarea statelor în Uniunea Europeană. Totul este teatru şi demagogie deoarece adevăratul scop final al acestei organizaţii malefice este stăpânirea lumii de către Satan.
Se lasă impresia că O.N.U. este organizaţia care în mod democratic caută să rezolve toate problemele vitale pentru statele care au aderat la ea. O.N.U. a fost printre primele organizaţii care au fost cucerite de Noua Ordine şi în prezent sub egida ONU sunt cel mai grav încălcate drepturile omului: războaie de cotropire, eliminarea unor personalităţi nedorite, se desfac ţări, popoare întregi cunosc rigorile unor deplasări etnice fortuite.
David Spaugher, conducătorul noii religii mondiale create de Francmasonerie - "New Age" -, a spus: "Nimeni nu va intra în New Age daca nu se va închina lui Lucifer!" "New Age" - religia în Noua Ordine Mondială - foloseşte cu precădere arma psihică ca să influenţeze subtil şi perfid şi să pună stăpânire pe subconştientul oamenilor.
"Cupola" este formată din 13 persoane care se închină diavolului. Aceşti 13 francmasoni care consideră că ei conduc lumea din umbră (dar de fapt ei sunt conduşi şi manipulaţi de planurile satanice) urmăresc crearea unei puternice crize financiare care va determina foamete, şomaj, prostituţie, colonizarea ţărilor mici şi mijlocii, nesiguranţa zilei de mâine.
Sistemul bancar, aflat în mâinile Francmasoneriei, va conduce lumea astfel încât sărăcia să fie din ce în ce mai acută, iar fiecare individ să fie atent supravegheat prin sisteme computerizate.
În francmasonerie sunt atrase personalităţi din toate domeniile, dar în special oameni cu înalte funcţii politice. Aceştia sunt abil păcăliţi de către francmasoni, care le promit susţinerea în realizarea intereselor pe care le au, posesia unor mari sume de bani şi obţinerea de foarte multe favoruri. Realitatea este de fapt alta: în mod diabolic , Francmasoneria se foloseşte un timp de aceşti oameni dându-le senzaţia că îi ajută în realizarea intereselor lor şi apoi, când este necesar să fie găsit un „ţap ispăşitor”, fără nici un scrupul, conducătorii secreţi ai francmasoneriei îi sacrifică fără a ezita nici o clipă pe cei care au fost de fapt nişte simpli pioni în mâinile lor.
Principiile, doctrina afişata de membrii Lojei Albastre reprezintă paravanul umanist al adevăratelor scopuri malefice ale Francmasoneriei. Aceste scopuri malefice ale Francmasoneriei încep să fie cu adevărat cunoscute de Clubul celor 500, adică de cei mai bogaţi şi mai influenţi oameni din lume. La un nivel mai înalt se află Consiliul celor 33 constituit din francmasonii cu cele mai înalte grade , o reţea formată din politicieni, oameni de afaceri, preoţi. În vârful piramidei se află Consiliul celor 13, care au senzaţia că ei conduc lumea (hotărăsc deciziile pe care le iau şefii de stat ).
De fapt şi cei 13, datorită orientării negative pe care o au, sunt la rândul lor conduşi şi manipulaţi de entităţi satanice care urmăresc să distrugă aceasta planetă.
Noua ordine economică pe care doreşte să o impună Consiliul Europei (care este controlat de francmasoni), faptul că una din condiţiile de intrare a României în Uniunea Europeana este să legifereze homosexualitatea , precum şi maşinaţiile malefice ale Francmasoneriei de a-i modela pe oamenii acestei planete în rău (emisiuni la radio si TV care promovează violenţa, crima, homosexualitatea, drogurile, alcoolul, ţigările, cafeaua, etc.) demonstrează fără nici un dubiu orientarea satanică a Francmasoneriei.
Treptele Francmasoneriei sunt: Francmasonii fără şorţ Lojele Albastre; Rotary, Lions; Ritul York; Ritul Scotian (gradele 1-33); Comunismul; Grand Orient; B'NAI B'RITH; Clubul celor 500; Consiliul celor 33; Consililul celor 13 şi s-ar mai putea adăuga planurile subtile malefice care conduc cu adevărat Francmasoneria.
Tot haosul care există la ora actuală pe această planetă (şi în special în România) a fost şi este în continuare dirijat într-un mod diabolic de Francmasonerie. Întrebarea firească pe care şi-o poate pune orice om cu bun simţ este: de ce provoacă ei atâta mizerie şi suferinţă? Răspunsul e simplu: datorită faptului că francmasonii (conducătorii lor in special) se închină diavolului, sunt susţinuţi în acţiunile lor de diavol, iar acesta urmăreşte prin ei să distrugă , să înrăiască, să subjuge, să exploateze, să se hrănească cu energia oamenilor de pe această planetă care permit prin comportamentul lor sa fie vampirizaţi şi folosiţi până la distrugere de către planurile satanice (vezi cartea lui FRANZ BARDON - "FRABATO MAGICIANUL", Ed. ESOTERA & Ed. VOX, 1995). O buna paralelă vizuală este imaginea imensului câmp de cultură din filmul Matrix, în care oamenii erau cultivaţi ca orice alte animale şi plante si folosiţi pentru energia lor.
În România, mai mult decât în orice altă ţară, Francmasoneria urmăreşte să înrobească poporul (iniţiaţii masoni în magie neagră fac chiar ritualuri satanice pentru a adormi (înăbuşi) sufletul naţional român), deoarece ei ştiu că pământul României va fi centrul spiritual al planetei (pământul ales). Francmasonii consideră (în mediocritatea lor) că dacă vor stăpâni această ţară şi se vor stabili aici (pe pământul ales), vor deveni astfel poporul ales!
Din păcate, Francmasoneria se bazează şi pe ignoranţa şi delăsarea multor români, care pot fi astfel foarte uşor manipulaţi prin presă, radio, televiziune.
Datorită impactului deosebit de mare pe care televiziunea îl are asupra subconştientului marilor mase de oameni, Francmasoneria foloseşte emisiunile TV (abil şi malefic realizate) pentru a-i manipula şi "programa" pe cei ignoranţi.
Omul modern, "homo televisiens", a devenit dependent de televizor şi pierde cel puţin trei-patru ore pe zi în faţa micului ecran.
La întocmirea programelor TV, alături de specialişti din cele mai diverse domenii de activitate, lucrează şi psihologi care, în conformitate cu planurile malefice ale Francmasoneriei, manipulează prin sugestie conştiinţele oamenilor, creează opinii de masă, influenţează politic şi educaţional telespectatorii. Prin repetare, prin prezentare în forme atractive imagine - sunet, prin sugestie, apar în subconştientul telespectatorilor germenii autosugestiei, care acţionează insidios, permanent şi distructiv.
Astfel, fără să-şi dea seama, telespectatorul se lasă condus, manipulat. Comoditatea preluării mesajului audio - vizual a făcut telespectatorii să accepte bucuroşi informaţii prefabricate subtil malefic, aranjate şi decupate, care le captează atenţia, transformându-i astfel, din fiinţe care ar trebui să gândească în fiinţe gândite.
Francmasoneria urmăreşte ca prin diverse şi atractive jocuri şi concursuri să abată atenţia oamenilor de la modul pervers în care urmăresc să instaureze noua "ordine mondială" prin care vor să exploateze oamenii acestei planete ca pe un simplu minereu.
În timpul emisiunilor TV abil şi atractiv concepute, atunci când este captată atenţia conştientului (care ar trebui să cenzureze informaţiile care ajung în subconştient) prin fraze, cuvinte, sunete şi mai ales prin imagini special alese, se va produce implantarea în subconştient a mesajului urmărit a fi transmis, iar apoi oamenii vor reacţiona conform modului în care le-a fost programat subconştientul!
În faţa micului ecran, vrând-nevrând, fiinţa umană îşi formează psihologia de consumator, devine foarte receptiv, iar televizorul va deveni o necesitate (generând boli psihice), aşa cum este alcoolul pentru un beţiv sau cum sunt ţigările pentru un fumător.
Libertatea telespectatorului de a alege este limitată, lui i se propun emisiuni special create, având scopuri prestabilite, fiecare din ele având un mesaj subtil ales. Un om care vine obosit de la serviciu este foarte receptiv (pasiv) în faţa televizorului, iar psihologia lui este de a prelua fără nici un discernământ mesajul primit.
Francmasoneria urmăreşte ca majoritatea filmelor prezentate la televizor să aibă scene violente, de groază, care să genereze perturbări psihice celor care vizionează aceste filme. Reputatul psiholog japonez din Tokio, Seichi Tomojo, a făcut un studiu de aproape 7 ani, observând 46 de femei însărcinate având vârste cuprinse între 18 şi 40 de ani. Concluziile cercetărilor sale sunt:
Femeile însărcinate care privesc filme de groază şi poliţiste nasc prunci subponderali şi lipsiţi de farmec, pe când femeile care se delectează cu filme de dragoste sau spectacole muzicale vor avea bebeluşi grăsuţi, simpatici şi bine dispuşi.
Femeile însărcinate care vizionează la televizor imagini violente, muzică metalic rock, au statistic şansa de a naşte copii nervoşi, perturbaţi psihic, scuturaţi de spasme musculare.
Femeile gravide care urmăresc evenimente sportive, nasc copii mai bine dezvoltaţi fizic, bebeluşii lor fiind mai agresivi decât ai femeilor care nu privesc deloc la televizor.
Copiii femeilor care privesc emisiuni educative sunt mult mai armonioşi.
"Evitarea televizorului nu-i o soluţie", spune reputatul psiholog japonez, "căci copiii mamelor care nu privesc la micul ecran sunt mult mai proşti şi mai inerţi decât orice alt grup de copii studiat".
Mesajul audio - vizual al filmelor de groază, poliţiste, violente, spectacolele de metalic rock încurajate şi susţinute (sponsorizate) de francmasonerie, muzica rock în general, dar în special cea din ultimii ani (care de fapt nu este muzică ci doar nişte strigăte animalice ce pun fiinţa umană în rezonanţă cu ceea ce este malefic), generează grave dezechilibre psihice şi mentale.
Statistic s-a constatat că în urma spectacolelor metalic rock foarte mulţi fani devin violenţi, provoacă scandaluri şi bătăi violente, violuri, fapte antisociale, crime. Recent, în urma unor astfel de manifestări satanice ale formaţiilor rock, guvernul german a interzis pătrunderea în Germania a oricărei formaţii rock din afara ţării.
În cazul "trăirii televizate", mesajul transmis copiilor şi adolescenţilor provoacă o contagiune emoţionala imediată, propice pentru mimetism, şi chiar îndemnul de a trece imediat la fapte cum ar fi: furturi, tâlhării, spargeri de maşini, crime, fapte antisociale, acţiuni violente, etc. În acest sens putem da exemplul celor 29 de tineri din S.U.A. care şi-au tras câte un glonte în cap, după vizionarea la TV a filmului "Voiaj la capătul infernului". Acesta este doar unul din miile de exemple despre modul în care un film satanic perturbă psihicul oamenilor şi-i determină să se auto-distrugă.
În urma studiilor şi statisticilor făcute a reieşit clar că televiziunea poate realiza prin mesaje induse la copii şi la adolescenţii care au structuri psihice mai fragile, stări de violenţă şi agresivitate, tendinţe de teribilism, dar şi lucruri extrem de periculoase: dorinţa de sacrificiu suprem, tendinţa către terorism sau sinucidere.
Cu ajutorul televiziunii poţi dezinforma, forma opinii greşite, sau chiar impune puncte de vedere politice, economice, sociale, etc. despre un grup de oameni, o societate sau un popor.
Dacă majoritatea oamenilor ar înţelege aceste aspecte, dacă s-ar transforma în bine, dacă ar evolua spiritual, atunci francmasonii (care generează dezastrul din România bazându-se pe ignoranţa şi răutatea oamenilor) ar fi demascaţi şi n-ar mai putea acţiona.
Românii ar trebui să-şi amintească o zicală românească care spune : „S-a întâlnit hoţul cu prostul”. Deci , cu alte cuvinte, pentru ca hoţul să poată fura trebuie să existe prostul care să accepte situaţia de fapt. Din această cauză românii nu ar mai trebui să se complacă în această situaţie, să ia o atitudine fermă, să fie vigilenţi, să respingă sistematic răul, să se transforme în bine, nemaipermiţând astfel francmasonilor să-şi bată joc de ei şi să-i manevreze din umbră pentru realizarea scopurilor lor mârşave.
Este necesar să menţionăm că pentru a-şi atinge acest ţel francmasonii profită de slăbiciunile oamenilor, de nivelul scăzut de conştiinţă al unora dintre ei, de laşitatea lor, de lipsa unui ideal superior pentru marea majoritate a oamenilor, de coruptibilitatea lor morală etc.
Este cunoscut faptul ca Francmasoneria a animat şi a condus toate curentele anticreştine, ale ultimelor două secole. De asemenea, este cunoscută violenţa şi neîndurarea cu care masonii s-au străduit să distrugă Biserica creştină.
Oare de ce în aceste condiţii Biserica Ortodoxa Română nu ia o atitudine hotărâtă împotriva Francmasoneriei? Răspunsul este foarte simplu şi îl putem deduce amintindu-ne de vechiul proverb românesc: "Corb la corb nu-şi scoate ochii".
La ora actuală constatăm faptul că unii dintre preoţii creştini sunt trimişi la "studii" în Occident, fiind astfel formaţi conform intereselor Francmasoneriei! De asemenea, este necesar să precizăm că la ora actuală, la Facultatea de Teologie, programa de învăţământ şi modul în care sunt pregătiţi preoţii corespund intereselor acestei organizaţii malefice!
Pentru a-şi atinge scopurile de dominare malefică, francmasonii lovesc şi încearcă să distrugă orice formă autentică de spiritualitate şi credinţă în DUMNEZEU.
Adevărul despre această gigantică conspiraţie este foarte departe de a putea fi expus în întregime în câteva cuvinte .


va urma....

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu